Ικανότητα Ε&Α

Η Dorun ακολουθεί το μονοπάτι της «τεχνολογικής καινοτομίας που οδηγεί στην ανάπτυξη» και διατηρεί υψηλές επενδύσεις Ε&Α κάθε χρόνο.Η εταιρεία διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα Ε&Α και μια ισχυρή εφεδρική τεχνική δύναμη και διαθέτει δομή διαχείρισης μήτρας για την ενίσχυση του έργου τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας, που βοηθούν στη διαμόρφωση μιας βασικής ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού κέντρου Ε & Α.

· 60% - Τεχνικά ταλέντα ανώτερης και μέσης εκπαίδευσης
· 3 Βάσεις Συνεργασίας
Central South University
Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας Χουνάν
Πρώτο Κανονικό Πανεπιστήμιο Χουνάν
· 60+ διπλώματα ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικά