Ενσύρματη τηλεμεταφορά

Εισαγωγή

Συστατικά
· Ενσύρματο απομακρυσμένο φωτοηλεκτρικό μετρητή νερού άμεσης ανάγνωσης, εξοπλισμό συλλογής και κεντρικό σταθμό συστήματος.
Επικοινωνία
· Το κανάλι ανερχόμενης ζεύξης συγκεντρωτή υποστηρίζει Ethernet, GPRS, 4G.τοπική επικοινωνία υπερύθρων: το κανάλι κατερχόμενης ζεύξης υποστηρίζει τη λειτουργία επικοινωνίας διαύλου M-BUS.
Λειτουργίες
· Απομακρυσμένη αυτόματη συλλογή, μετάδοση και αποθήκευση δεδομένων όγκου νερού.παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης λειτουργίας των μετρητών και του εξοπλισμού συλλογής·στατιστική ανάλυση όγκου νερού, χρεώσεις τακτοποίησης, τηλεχειρισμός βαλβίδων κ.λπ.
Πλεονεκτήματα
· Βελτιώστε τη διαχείριση της επιχείρησης, μειώστε το κόστος με τη μείωση του μεγέθους, υποστηρίξτε την τιμολόγηση του νερού σε κλίμακα, προστατέψτε το απόρρητο των πελατών, παρακάμψτε τα μειονεκτήματα της χειροκίνητης ανάγνωσης του μετρητή και μειώστε τα ποσοστά διαρροής.
Εφαρμογές
· Νέα κεντρική εγκατάσταση οικιστικών εξωτερικών χώρων, εγκατάσταση φρεατίου υδρομετρητή και έργα ανακαίνισης οικιακών μετρητών υφιστάμενων κτιρίων

Χαρακτηριστικά

· Υποστήριξη για μοντέλα κλιμακωτών, μονών και πολλαπλών συντελεστών.
· Υποστήριξη δύο τρόπων φόρτισης: post-paid και pre-paid.
· Με λειτουργίες όπως κανονική ανάγνωση μετρητή, παρακολούθηση μέτρησης και απομακρυσμένη εναλλαγή βαλβίδων.
· Γρήγορη ανάγνωση του μετρητή, καλή σε πραγματικό χρόνο και μετάδοση σήματος ανεξάρτητα από το περιβάλλον.
· Πραγματοποίηση σταδιακής χρέωσης και προώθηση της ορθολογικής και οικονομικής χρήσης των υδάτινων πόρων.
· Το κανάλι uplink υποστηρίζει Ethernet, GPRS, αναγνώστη χειρός και άλλες μεθόδους απλής ανάγνωσης.
· Το κανάλι κατερχόμενης ζεύξης υποστηρίζει διαύλου M-BUS, ανάγνωση φορητών μετρητών κ.λπ.

Σχηματικό διάγραμμα

1